dzialki
Przejdź do strony z wysokim kontrastem Dziś jest: Wtorek 25 czerwca 2019

eboi

oferta

ssse

sit

Gospodarka

Gospodarka

wfosigw

mofs

2017-08-04 09:47:52

Zapraszamy

Na podstawie art. 5a ust. 1 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 ze zm.), oraz uchwały nr XIX/170/2008 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Słupsk (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r Nr 118, poz.2807) zapraszamy do konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt „Mapy wsparcia włączenia społecznego i walki z ubóstwem osób wykluczonych społecznie i zagrożonych ubóstwem zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk” opracowany w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego “Czas na zmianę! Polsko-katalońska wymiana doświadczeń” Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Gminę Słupsk w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku i stowarzyszeniem Asociacion Smilemundo w Barcelonie.

Konsultacje odbędą się w dniach 3.08.2017r. - 25.08.2017 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na formularzu uwag oraz ankiety informacyjnej.

Wypełnione formularze proszę składać w terminie do dnia 25.08.2017 r.

  • Urzędzie Gminy Słupsk w pokoju nr 9, przesyłać drogą listową na adres Urzędu Gminy Słupsk lub na adres mailowy: iwonaw@gminaslupsk.pl.
  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupsku, przesyłać drogą listową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 9a 76-200 Słupsk, lub na adres mailowy gops@gminaslupsk.pl

W trakcie trwania konsultacji społecznych zorganizowane zostanie spotkanie z mieszkańcami Gminy Słupsk, które odbędzie się w dniu 25.08.2017r., o godz. 16.00 w siedzibie Gminy Słupsk przy ul. Sportowej 34.

Wszelkich informacji na temat konsultacji udziela Pani Iwona Wilczyńska tel.59 842 84 60 ww.51

Formularze do pobrania:
1. Mapa wsparcia -więcej...
2. Formularz konsultacyjny -więcej...
3. Ankieta konsultacyjna -więcej...+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia