dzialki
Przejdź do strony z wysokim kontrastem Dziś jest: Poniedziałek 25 września 2023

eboi

oferta

ssse

sit

Gospodarka

Gospodarka

wfosigw

mofs

O projekcie

     

Dnia 10.05.2017 r. Gmina Słupsk podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03-00-00-0170/16-00 dla projektu „Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem strategicznym przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Słupsk zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dla zapewnienia stopniowego wypełniania krajowych i unijnych regulacji oraz strategii w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i ochrony wód przed zanieczyszczeniami.

Długofalowym rezultatem przedmiotowego przedsięwzięcia będzie realizacja celów zawartych w kluczowych dokumentach strategicznych dotyczących ochrony środowiska:
• zmniejszenie zanieczyszczenia wód;
• zmniejszenie antropopresji na środowisko, w tym klimat;
• rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji w całym kraju – KPOŚK.

Efektem projektu będzie:
- zmniejszenie awaryjności sieci,
- likwidacja przecieków ścieków do gleby.

Budowa nowej kanalizacji sanitarnej pozwoli na wycofanie z eksploatacji istniejącej sieci kanalizacyjnej, która jest w złym stanie technicznym. Przyjęte rozwiązanie projektowe zakłada powstanie nowych ciągów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej.

Budowa sieci wodociągowej przyczyni się do zapobiegania stratom wody, które obecnie mają miejsce w związku z licznymi nieszczelnościami istniejącej sieci, a także częstymi awariami. Budowa nowej sieci wyeliminuje w sposób całkowity ww. zjawisko. Modernizowany w ramach projektu system zaopatrzenia w wodę służy Aglomeracji Słupsk i znajduje się w jej granicach. System ten będzie doprowadzał wodę pitną do mieszkańców miejscowości Włynkówko, która to w całości leży w Aglomeracji Słupsk, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 47/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 24.02.2006r

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  1. Budowa kanalizacji tłocznej tranzytowej na odcinku Strzelino – Włynkówko wraz z przepompownią ścieków;
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubuczewo;
  3. Budowa przepompowni ścieków w Lubuczewie;
  4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we Włynkówku ul. Jarzębinowa;
  5. Budowa układu tłocznego Bydlino – Włynkówko;
  6. Zakup i wdrożenie systemu monitoringu sieci (GIS).

Planowana do wybudowania łączna długość sieci kanalizacyjnej to 7,27 km oraz sieci wodociągowej 0,98 km.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 364 295,89 zł, a dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych, tj. 2 975 911,42 zł.

Przewidywany termin zakończenia projektu to 30.06.2018 roku.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia