dzialki
Przejdź do strony z wysokim kontrastem Dziś jest: Poniedziałek 03 sierpnia 2020

eboi

oferta

ssse

sit

Gospodarka

Gospodarka

wfosigw

mofs

Aktualności

     

W I kwartale 2018 roku zakończyły się prace budowlane dotyczące projektu „Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Inwestycje sfinansowane zostały z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach projektu zrealizowane następujące zadania:

 1. Budowa kanalizacji tłocznej tranzytowej na odcinku Strzelino - Włynkówko wraz z przepompownią ścieków;
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubuczewo;
 3. Budowa przepompowni ścieków w Lubuczewie;
 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we Włynkówku ul. Jarzębinowa;
 5. Budowa układu tłocznego Bydlino - Włynkówko;

Efektem prac jest ponad 7 km przebudowanej kanalizacji sanitarnej oraz 1 km sieci wodociągowej. Ostatnim etapem projektu, który jest w trakcie realizacji, jest wdrożenie systemu monitoringu sieci (GIS).

   

* * *

Dnia 12.03.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk, podpisana została umowa na realizację zadania „Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS), w ramach projektu pn.: „Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa zawarta została z firmą KartGIS Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie. Całkowity koszt zadania wynosi 617 706,00 zł. Planowany termin zakończenia prac to koniec maja 2018 roku.

* * *

Dnia 27.10.2017 r. został podpisany Aneks nr POIS.02.03.00-00-017/16-01 do umowy o dofinansowanie dla projektu „Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”. Aneks dotyczy aktualizacji kwot zadania oraz kwoty dofinansowania w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych. Obecnie Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 223 103,57 PLN, koszty kwalifikowalne 2 500 723,78 PLN oraz dofinansowanie 2 125 615,21 PLN.

* * *

Dnia 07.09.2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk, podpisana została umowa na realizację robót budowlanych dotyczących sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Lubuczewie, w ramach projektu pn.: „Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa zawarta została z firmą EKO-INSTAL Piotr Kuczkowski na kwotę brutto 342 500,01 zł. Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2017 roku.

* * *

Dnia 25.07.2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk, podpisane zostały dwie umowy na realizacje robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pierwsza umowa zawarta z firmą MZPS PRZEWIERTY Mariusz Zębko na kwotę brutto 954 352,08 zł dotyczy przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku budowy układu tłocznego Bydlino – Włynkówko.

Druga umowa zawarta została z firmą Kazimierz Gozdal na kwotę brutto 860 016,00 zł dotyczy przebudowy kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej na odcinku Strzelino – Włynkowo wraz z budową przepompowni ścieków.

Planowany termin zakończenia obu zadań to grudzień 2017 roku.

* * *

Dnia 10.05.2017 r. Gmina Słupsk podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03-00-00-0170/16-00 dla projektu „Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

 1. Budowa kanalizacji tłocznej tranzytowej na odcinku Strzelino – Włynkówko wraz z przepompownią ścieków;
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubuczewo;
 3. Budowa przepompowni ścieków w Lubuczewie;
 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we Włynkówku ul. Jarzębinowa;
 5. Budowa układu tłocznego Bydlino – Włynkówko;
 6. Zakup i wdrożenie systemu monitoringu sieci (GIS).

Planowana do wybudowania łączna długość sieci kanalizacyjnej to 7,27 km oraz sieci wodociągowej 0,98 km.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 364 295,89 zł, a dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych, tj. 2 975 911,42 zł.

Przewidywany termin zakończenia projektu to 30.06.2018 roku.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia