dzialki
Przejdź do strony z wysokim kontrastem Dziś jest: Poniedziałek 03 sierpnia 2020

eboi

oferta

ssse

sit

Gospodarka

Gospodarka

wfosigw

mofs

O projekcie

     

     

* * *

O PROJEKCIE

Zakres Projektu dla Gminy Słupsk:

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie modernizacji czterech ujęć wody oraz czterech stacji uzdatniania wody. Powyższe realizowane będzie poprzez przebudowę i rozbudowę dwóch ujęć wody wraz z budową nowych stacji uzdatniania wody w miejscowościach Strzelino i Głobino oraz poprzez przebudowę i rozbudowę ujęć wody i stacji uzdatniania wody istniejących w miejscowościach Swochowo i Bierkowo. Realizacja inwestycji obejmuje również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

Inwestycja obejmuje cztery zadania:

 • Zadanie nr 21 – Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz z budową nowego budynku SUW i zewnętrznej infrastruktury technicznej w miejscowości Strzelino. W ramach zadania planowane jest rozebranie starego nieczynnego budynku SUW, budowę nowej stacji uzdatniania wody, remont dwóch studni głębinowych, remont zewnętrznej infrastruktury technicznej i wykonanie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 0,35 km od SUW do istniejącej sieci na działce nr 121 w Strzelinie.

Miejsce realizacji zadania: m. Strzelino: działki nr 170/9, 170/19, 121, 160, 164, 169,167, 168/1, gm. Słupsk;

 • Zadanie nr 20 – Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną w miejscowości Swochowo. W ramach zadania planowana jest przebudowa i rozbudowa ujęcia wody obejmująca modernizację istniejącej SUW oraz remont trzech studni głębinowych wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną.

Miejsce realizacji zadania: m. Swochowo: działki nr 18/4, 19/3, 19/5 gm. Słupsk;

 • Zadanie nr 18 – Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bierkowo. W ramach zadania planowana jest przebudowa i rozbudowa ujęcia wody obejmująca modernizację istniejącej SUW oraz remont dwóch studni głębinowych wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną.

Miejsce realizacji zadania: m. Bierkowo: działka nr 148/3, gm. Słupsk;

 • Zadanie nr 19 – Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz z budową nowego budynku SUW i zewnętrznej infrastruktury technicznej w miejscowości Głobino. W ramach zadania planowana jest przebudowa i rozbudowa ujęcia wody obejmująca modernizację SUW, remont jednej studni głębinowej oraz remont zewnętrznej infrastruktury technicznej.

Opis stanu planowanego.

Wstępne zapotrzebowania na wodę określone w PFU dla poszczególnych miejscowości wynoszą:

 • SUW Strzelino: 91 m3/h, 1078 m3/d. jako ciągła wydajność,
 • SUW Swochowo: 129 m3/h , 1480 m3/d. jako ciągła wydajność,
 • SUW Bierkowo: 38 m3/h , 436 m3/d. jako ciągła wydajność,
 • SUW Głobino: 96 m3/h , 1160 m3/d. jako ciągła wydajność.

W ramach zadania uzyskane zostaną następujące efekty rzeczowe:

 • Liczba zmodernizowanych ujęć wody: 4
 • Liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody: 3
 • Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody: 1

Opis stanu i sposobu realizacji przedsięwzięcia.

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wymaganych decyzji i wykonanie robót. W dniu 27.01.2015 r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisana została umowa z Hydro-Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie na „Przebudowę i rozbudowę ujęcia wody wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bierkowo”. Tego samego dnia podpisano trzy umowy z firmą EkoWodrol Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie na realizację następujących zadań:

 • Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz z budową nowego budynku SUW i zewnętrznej infrastruktury technicznej w miejscowości Strzelino;
 • Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną w miejscowości Swochowo;
 • Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz z budową nowego budynku SUW i zewnętrznej infrastruktury technicznej w miejscowości Głobino.

Zgodnie z zawartymi umowami łączną wartość robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej określono na kwotę brutto 9 259 161,79 PLN brutto / netto: 7 527 773,81 PLN netto, w tym:

 • SUW Strzelino 2 027 000,00 PLN netto (2 493 210,00 PLN brutto);
 • SUW Swochowo 2 355 000,00 PLN netto (2 896 650,00 PLN brutto);
 • SUW Bierkowo 1 433 773,81 PLN netto (1 763 541,79 PLN brutto);
 • SUW Głobino 1 712 000,00 PLN netto (2 105 760,00 PLN brutto).

* * *

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia