dzialki
Przejdź do strony z wysokim kontrastem Dziś jest: Poniedziałek 03 sierpnia 2020

eboi

oferta

ssse

sit

Gospodarka

Gospodarka

wfosigw

mofs

Aktualności

     

     

* * *

Dnia 02.07.2015 r.,w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01-00-00-106/13-00 dla projektu „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” w ramach działania 1.1 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” priorytetu I – „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Aneks został zawarty pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Instytucją Wdrażającą a spółką Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. - Beneficjentem Projektu.

Aneks obejmuje rozszerzenie zakresu umowy oraz zwiększenie kwoty dofinansowania Projektu na realizację dodatkowych zadań. Aneks obejmuje także włączenie do Projektu Gminę Słupsk, jako Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, zgodnie z Porozumieniem w sprawie realizacji na terenie Gminy Słupsk inwestycji w postaci zaprojektowania, budowy, przebudowy i rozbudowy ujęć wody podziemnej w miejscowościach Strzelino, Swochowo, Bierkowo i Głobino.

W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego Projektu zwiększeniu ulega:

  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu netto z 36 809 558,84 PLN na 49 139 989,88 PLN w tym:
    - „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. – 39 674 379,34 PLN
    - Gmina Słupsk – 9 465 610,54 PLN
  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych z 18 316 710,59 PLN na 24 369 423,88 PLN, w tym:
    - „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. – 19 734 987,37 PLN
    - Gmina Słupsk – 4 634 436,51 PLN
  • Kwota dofinansowania na realizację Projektu z 15 569 204,00 PLN na 20 714 010,29 PLN w tym:
    - „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. – 16 774 739,26 PLN
    - Gmina Słupsk – 3 939 271,03 PLN

* * *

Dnia 24.09.2015 roku podpisany został kolejny aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”. Projekt realizowany jest w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I oś Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Aneks dotyczy m.in zmiany całkowitej wartości projektu, maksymalnych wydatków kwalifikowalnych oraz wartości  dofinasowania. Kwoty te wynoszą odpowiednio:

  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu netto 48 615 327,11 PLN
  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 24 107 524,45  PLN
  • Kwota dofinansowania na realizację Projektu 20 491 395,78 PLN

Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2015 r.

* * *

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia