dzialki
Przejdź do strony z wysokim kontrastem Dziś jest: Niedziela 23 stycznia 2022

eboi

oferta

ssse

sit

Gospodarka

Gospodarka

wfosigw

mofs

2017-08-29 10:28:03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku ul. Sportowa 9a ogłasza nabór na kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań opiekuna prawnego lub kuratora:

 • sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego.
 • zarządzanie majątkiem podopiecznego - zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
 • sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).

Kandydat na opiekuna prawnego lub kuratora powinien:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać w pełni z praw publicznych,
 • mieć stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora,
 • nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • mieć nieposzlakowaną opinię.

Dodatkowe uwagi:

 • Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.
 • Zgodnie z art. 162 § 1. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
 • Opiekun prawny nie odpowiada swoim majątkiem za długi ubezwłasnowolnionego. Dług ciąży wyłącznie na ubezwłasnowolnionym.

Podstawa prawna:
Przepisy ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 j.t. z późn. zm.), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych lub kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych prosimy o kontakt osobisty z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku przy ul. Sportowej 9a.+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia