dzialki
Przejdź do strony z wysokim kontrastem Dziś jest: Wtorek 25 czerwca 2019

eboi

oferta

ssse

sit

Gospodarka

Gospodarka

wfosigw

mofs

2017-06-23 10:07:41

Wyniki konsultacji projektów uchwał

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji od dnia 06.06.2017 do 13.06.2017 roku do konsultacji poddany zostały następujące projekty uchwał:

  1. UCHWAŁA NR XXXI/389/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
  2. UCHWAŁA NR XXXI/390/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/261/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 23 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
  3. UCHWAŁA NR XXXI/394/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Słupsk dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk
  4. UCHWAŁA NR XXXI/395/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk nr XXIV/303/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupsk przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Słupsk.
  5. UCHWAŁA NR XXXI/396/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupsk.
  6. UCHWAŁA NR XXXI/396/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowy w wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupsk.
  7. UCHWAŁA NR XXXI/395/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk nr XXIV/303/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupsk przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Słupsk.

Projekty zostały zamieszczony w wyżej wymienionym terminie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe”. W ciągu 7 dni nie wpłynęły wnioski dotyczący projektu uchwały.+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia